Sambandsflokkurin størst i ny meningsmåling
En meningsmåling fra den 7. februar 2024, som Spyr.fo har foretaget for bladet Portalinum blandt 500
personer, viser, at Sambandsflokkurin var blevet det største parti med 26,3 pct. af stemmerne, svarende
til ni mandater, såfremt der var valg i dag. Det næststørste parti var blevet Fólkaflokkurin med 25,2 pct.
af stemmerne og otte mandater. Med i alt 17 mandater kunne de to oppositionspartier sammen danne en
flertalskoalition. Meningsmålingen viser endvidere, at de to store koalitionspartier, Javnaðarflokkurin og
Tjóðveldi ville stå til en tilbagegang på henholdsvis to og et mandat.

Bill Justinussen skifter parti
Bill Justinussen, som ved sidste valg til Lagtinget ikke opnåede genvalg for Miðflokkurin – et kristent
parti han for 30 år siden selv var med til at stifte – har oplyst, at han har meldt sig ind i Fólkaflokkurin.
Et skifte, som han begrunder med, at han er blevet for borgerlig til Miðflokkurin. Bill Justinussen har
været landsstyremand fra 2002-2004 og lagtingsmedlem fra 2004-2022. Miðflokkurins formand Jenis av
Rana udtalte den 14. februar 2024 til KVF, at ”han håber og regner med, at Bill kommer tilbage til Miðflokkurin.”
Luftvarslingsradar

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har i et skriftligt svar til MF Anna Falkenberg
(Sambandsflokkurin) om den kommende luftvarslingsradar på Færøerne oplyst, at ”Som det fremgår af første
delaftale under forsvarsforliget 2024-2033, tillægges det prioritet, at en luftvarslingsradar etableres på Færøerne snarest
muligt […] Med den nuværende leveringsplan forventes tilvejebringelsen af etablissement at vare cirka op til fire år. Dette vil
blive søgt fremskyndet, hvis det er muligt[…] Som det fremgår af forståelsespapiret indgået mellem Færøerne og Danmark
vedr. forudsætninger for opstilling af luftvarslingsradar på Færøerne, vil planlægningsprocessen og etablering af radaren blive
drøftet på regelmæssige møder med deltagelse af embedsmænd og evt. faglige eksperter.” Hele svaret kan læses HER.

Lagmanden deltog i sikkerhedskonference i München
Lagmand Aksel V. Johannesen deltog i dagene 16.-17. februar 2024 i den årlige sikkerhedskonference i
München, hvor verdens ledere mødtes for bl.a. at diskutere støtten til Ukraine. Lagmanden udtalte ved
sin hjemkomst, at ”vi på Færøerne kan føle os trygge, selvom verden er blevet mere usikker”. Lagmanden oplyste
endvidere, at Vesten er enig om at stå sammen om Ukraine. Det er første gang, at Færøerne er
repræsenteret ved konferencen.
Amtmansbrekkan 6 www.rigsombudsmanden.fo Telefon: +298 201 200
FO-100 Tórshavn E-mail: ro@fo.stm.dk
I

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har besøgt Færøerne
Den 19. februar 2024 var indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde på besøg hos landsstyrekvinde
for sundhedsanliggender Margit Stórá (Javnaðarflokkurin). Ministeren og landsstyrekvinden drøftede på
deres møde bl.a. spørgsmålet om overtagelse af landslægeembedet, transport mellem Færøerne og
Danmark af patienter med smitsomme sygdomme, uddannelse af speciallæger på Færøerne samt
overdragelse af færøske PKU-kort1 til Færøerne. Ministeren besøgte endvidere Landssygehuset,
Landsapotekeren og Landslægeembedet.

Landsstyret bevilliger 10 mio. kr. til børn og unge i Ukraine
Det fremgår af en pressemeddelelse af 24. februar 2024 fra landsstyreområdet for justitsanliggender, at
landsstyret har besluttet at støtte børn og unge i Ukraine med 10 mio. kr. til brug for humanitære tiltag.
Fast track-ordning for udlændinge uden for EU
Siden fast track-ordningen trådte i kraft på Færøerne i november 2021 – se Indberetning nr. 14/2021 –
har 1067 udlændinge fået arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne gennem ordningen, som medfører,
at det færøske erhvervsliv kan benytte sig af arbejdskraft fra tredjelande, dvs. lande uden for EU.
Ordningen blev indført som en følge af den lave arbejdsløshed på Færøerne.

To personer savnes efter et færøsk fiskeskib sank
Den 6. februar 2024 blev det færøske fiskeskib Kambur ramt af en kæmpebølge, som betød, at skibet fik
kraftig slagside og efterfølgende sank. Der var i alt 16 besætningsmedlemmer ombord, hvoraf de 14 blev
reddet i land af en redningshelikopter fra det færøske flyselskab Atlantic Airways. Eftersøgningen af de
to savnede personer fortsatte i flere dage, hvor bl.a. et dansk Challenger-fly fra Søværnet deltog.

Kongeparret besøger Færøerne
H.M. Kong Frederik og H.M. Dronning Mary besøger efter planen Færøerne i perioden 12.-14. juni 2024.
Lagmand Aksel V. Johannesen er vært for besøget, som bliver det første officielle besøg på Færøerne,
efter H.M. Kong Frederik X blev udråbt som regent den 14. januar 2024. Parret har som Kronprinspar
været på tre officielle besøg på Færøerne, sidst i 2018, hvor også parrets fire børn deltog. Kronprins
Frederik deltog i 2019 i Royal Run i Klaksvík.

Den tidligere lagmand Anfinn Kallsberg er død
Tidligere lagmand Anfinn Kallsberg, Fólkaflokkurin, er død 76 år gammel. Anfinn Kallsberg blev i 1980
for første gang valgt til Lagtinget. Da han stoppede i politik i 2011, havde han været både lagtingsmedlem,
landsstyremand, lagtingsformand og lagmand, ligesom han havde siddet i Folketinget. Anfinn Kalsberg
deltog som lagmand i forhandlingerne med den danske regering om bl.a. banksagen og selvstændighed.